مدیریت

به اشتراک گذاشتن نکات مدیریتی

مدیریت

به اشتراک گذاشتن نکات مدیریتی

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی
بایگانی
۰۱
بهمن

  • مهران کلانتری فرد
۲۲
دی

این غزل جناب "سعدی" واقعا زیبا است و برانگیزاننده تعقل و تفکر.

با یک اجرای ارکسترال قدیمی با صدای جمال منبری.

بخوانید و بشنوید و لذت ببرید.

ضمنا فکر کنید.

 

 

غزل ۱۴۱

 
سعدی
 

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت

چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل بدیم

پرده برانداختی کار به اتمام رفت

ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت

سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت

مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشید عشق

خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت

عارف مجموع را در پس دیوار صبر

طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی

حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت

آخر عمر از جهان چون برود خام رفت

ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان

راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت

همت سعدی به عشق میل نکردی ولی

می چو فرو شد به کام عقل به ناکام رفت

 

 

  • مهران کلانتری فرد
۲۱
دی

 

  1. مهارت شخصی: آموزش چگونگی توسعه قابلیت های شخصی برای ایجاد نتایج مطلوب و ایجاد یک محیط سازمانی که مشوق تلاش برای رسیدن به هدف باشد.
  2. الگوی ذهنی: اندیشیدن به تصاویری که از جهان در ذهن خود داریم و بهسازی دائم آن و توجه به این مسأله که چگونه این تصاویر، اعمال و تصمیمات ما را شکل می دهند.
  3. دیدگاه مشترک: ایجاد احساس تعهد در گروه با پرورش دورنمایی از آینده ای که مایلیم به وجود آوریم و اصول و روشهای راهنمایی که امیدواریم از طریق آن ها به هدف خود دست یابیم.
  4. آموزش گروهی: دگرگون کردن مهارت های تفکر و گفت و شنود جمعی به نحوی که گروه ها بتوانند با اطمینان و آگاهی، توانایی هایی به وجود آورند که از مجموعه استعدادهای فردی عظیم تر باشد.
  5. تفکر سیستمی: شناخت سیستمها و رصد تغییرات مؤثر در آن ها  و برخورد مناسب با فرآیندهای جهان طبیعی و اقتصادی.
  • مهران کلانتری فرد
۲۱
دی

امروزه تنها راه شرکت ها و سازمان ها در راستای کسب مزیت های رقابتی و حفظ و توسعه آن ها، یادگیری زودتر و سریعتر از رقبا است. چرا که سرعت تحولات آنقدر زیاد است که با برنامه ریزی نمی توان آن را پاسخ گفت. بلکه آحاد سازمان و سیستمهای سازمانی از آنچنان بلوغی باید بهره مند باشند که بتوانند پاسخگوی بلادرنگ تغییرات بوده و بقای سازمان را در محیط متلاطم تضمین نمایند.

 

بر اساس این تئوری، یادگیری یک مسئولیت فردی در سازمان نیست و کافی نیست که تنها یک نفر بیاموزد و فکر کند. بلکه مسئولیتی جمعی است که باید به کل سازمان تسری پیدا کند.

  • مهران کلانتری فرد
۱۶
دی

این چرخه توسط ادوارد دمینگ(1900-1993) مطرح شد. فرآیند مدیریت استراتژیک را به شکل زیر تشریح می نماید:

 

  • مهران کلانتری فرد